Stuiter maakt gevarieerde voorstellingen voor kinderen en jongeren. In de visie van Stuiter biedt toneel niet alleen cultuur; de ervaringen van het kijken, luisteren en meedoen geven krachtige aanknopingspunten voor communicatie en reflectie. Leerlingen en leerkrachten krijgen een stevig handvat om relaties te leggen tussen de verbeelde werkelijkheid van het spel en de dagelijkse werkelijkheid.

Stuiter heeft van elke voorstelling verschillende versies, aangepast aan de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind.

Stuiter maakt elk jaar ten minste één nieuwe productie rond een actueel thema, waaraan elementen uit een historisch boek of toneelstuk worden toegevoegd.

Elke voorstelling leidt tot observeren en participeren, want de leerlingen kunnen meespelen in de voorstelling.
De voorbereiding in de klas is daarbij van belang. Evenals de nabespreking met de acteurs, die de leerkracht kunnen ondersteunen bij het leggen van verbindingen met de leerlijnen.

De leerlingen ervaren cultuur door het kijken, luisteren en verbeelden. In hun eigen klas bespreken zij hun ervaringen en het inhoudelijke thema. Dat zorgt voor aansluiting bij de lesstof. De lesbrieven van Stuiter ondersteunen daarbij.

Daarnaast speelt Stuiter al vele jaren “To beat or not to beat”; een voorstelling over pesten met diezelfde elementen van meedoen en ervaren. De leerlingen kunnen het verloop van het stuk al spelend beïnvloeden. Deze meespeelvoorstelling is een uitstekend startpunt voor een gesprek over het thema ‘pesten’.